Pasty epoksydowe

PRODUKTGęstość g/cm3Lepkość (mPa.s)Czas życia kompozycjTemperatura Tg (°C)Proporcja mieszania (wagowo)Moduł elastyczności (MPa)opis
EP-20 /EPS-200,92pasta40 min60 c100:94500Pasta zawierająca włókna szklane. Tworzywo wzmacniające formy i modele.