Silikony Addycyjne

PRODUKTUTWARDZACZKOLORPROPORCJE %CZAS ŻYCIA w minutach /
CZAS UTWARDZANIA w godzinach
Właściwości / zakres zastosowaniaTWARDOŚĆ
SHOR'A
LEPKOŚĆ mieszaniny
mPa.s
KARTA
TECHNICZNA
NEUKASIL
RTV 20
A 1 niebieski
A 2 bezbarwny
A 26 niebieski
A 101 szary
bezbarwny / niebieski

szary
5
5
0.1 - 1.0
20
90 / 24
90 /24
120 / 24
130 / 24
wysoka twardość Shore55
55
55
50
95,000
80,000
80,000
36,000
karta_logo
NEUKASIL
RTV 22
A 142 pomarańcz
A 156 pomarańcz
morelowy100
100
5 / 30
0,5 / 0,5
Wysoka wytrzymałość na rozciąganie i rozdarcie, bardzo dobra płynność, proporcje 1: 1 bardzo szybkie utwardzane22
22
2,700
2,700
karta_logo
NEUKASIL
RTV 22 F
A 142 F-1005 / 0,5Wysoka odporność na rozrywanie i rozdarcie Stosunek mieszania = 1: 1; Można stosować do produkcji form do czekolady, marcepanu i podobnych; Zgodny z FDA 21 CFR 117.2600223,250 karta_logo
NEUKASIL
RTV 23
A 7 bezbarwny
A 14 bezbarwny
bezbarwny40
30
150 / 24
120 / 24
Niska lepkość i niska twardość Shore6
12
3,500
8,500
karta_logo
NEUKASIL
RTV 23
A 3 bezbarwny
A 18 bezbarwny
bezbarwny6.5
10
60 / 24
90 / 24
Średnia lepkość, średnia twardość Shore20
25
30,000
25,000
karta_logo
NEUKASIL
RTV 25
A 1 niebieskiniebieski10120 / 24powlekanie taśm transportowych wytwarzanie produktów ortopedycznych, bardzo wysoka twardość Shore'a5811,000 karta_logo
NEUKASIL
RTV 26
A 7 bezbarwny
A 14 bezbarwny
A 18 bezbarwny
mleczny40
30
10
200 / 24
120 / 24
90 / 0.5
Bardzo niska /niska /średnia twardość Shore. niska lepkość mieszania7
15
25
7,000
15,000
25,000
karta_logo
NEUKASIL
RTV 27
A 43 bezbarwnybezbarwny10060 / 24wysoka twardość Shore, niska lepkość454,500 karta_logo
NEUKASIL
RTV 29
A 99 czerwono-brązowyczerwono-brązowy5240 / 24Twardość Shore'a 00, wytwarzanie wkładek do tampodruku,bardzo niska lepkość
Shora 00-twardość = 303,000 karta_logo
NEUKASIL
RTV 230
A 149 czerwonawo-brązowyczerwono-brązowy10030 / 24Ogólne formowanie, bardzo dobra płynność28 po 24 godzinach8,000 karta_logo
NEUKASIL
RTV 230-7 AS
B (składnik platyny)-1030 / 35 min.Produkcja antystatycznych prefabrykatów, utwardzanie addycyjne40 po 24 godzinach10,000
NEUKASIL
SN 2852
SN 2852 comp. B-10050 (1000gr) / 24Ogólne formowanie, powlekanie tkanin, powlekanie transformatorów52 (24h)
53 (7d)
58,000
NEUKASIL
SN 2888
SN 2888 comp. Bbezbarwny1005 (100 gr) / 0.5wyrób form, odlewy ciała21 (24h)
21 (7d)
2,900
NEUKASIL
SN 2907
SN 2907 comp. Bróżowy1003 (100 gr) / 45 min Odlewy, formowanie45 (24h)thix
NEUKADUR
ProtoSil
RTV 245
RTV 245 B1
RTV 245 B2
bezbarwny
bezbarwny
10
10
80 / 12
80 / 12
Produkcja form sprężystych, szczególnie dla prototypów, doskonała odporność na żywice do odlewania próżniowego40
40
35,000
36,000
NEUKASIL
SN 2921
SN 2921 comp. B1bezbarwny10060 (1000 gr) / 12Prototypy, produkcja form sprężystych, dobra odporność na żywice do odlewania podciśnieniowego i próżniowego4025,000
NEUKASIL
SN 2930
SN 2930 comp. Bbezbarwny1008 (100 gr) / 45 min.Prototypy, produkcja form sprężystych, dobra odporność na żywice do odlewania podciśnieniowego i próżniowego31 po 24 godzinach, 34 po 7 dniach10,500
NEUKASIL
SN 2942
NEUKASIL
Crosslinker 930
biały1520 (1000 gr) / 24Produkcja gotowych części 92 po 24 godzinach, 95 twardości końcowej8,000