Żywice poliuretanowe sztywne napełnione

PRODUKTOPISKOLORLEPKOŚĆ
mPa.s
CZAS ŻYCIA/
CZAS UTW.
TG
°C
TWARDOŚĆ
SHORE D
ZASTOSOWANIEPROPOR.
MIESZANIA
KARTA
TECHNICZNA
MultiCast 20
Utwardzacz ISO 5
Wstępnie napełniony system odlewniczy o niskiej lepkości i bardzo drobnej strukturze.Jasno-
Brązowy
7005 min/
30 min
Formy do
termoformowania
Formy negatywowe
Oprzyrządowanie
odlewnicze.
MultiCast 21
Utwardzacz ISO 5
Wstępnie napełniony system odlewniczy o niskiej lepkości i bardzo drobnej strukturze.Jasno-
Brązowy
12005 min/
20 min
Formy do
termoformowania
Formy negatywowe
Oprzyrządowanie
odlewnicze.
MultiCast 22 Utwardzacz ISO 5
Produkt
napełniony. Szybkie
utwardzenie.Dobra
odporność termiczna.
Dobra odporność na
ścieranie.
Jasno-
Brązowy
22005 min/
30 min
8582Formy do
termoformowania
Formy negatywowe
Oprzyrządowanie
odlewnicze.
100/15
ISO5
karta_logo
MultiCast 23
Utwardzacz ISO 23
Wstępnie napełniony system odlewniczy o niskiej lepkości i bardzo małym skurczu.Jasno-
Brązowy
8005 min/
30 min
Formy do
termoformowania
Formy negatywowe
Oprzyrządowanie
odlewnicze.
MultiCast 27
Utwardzacz ISO 5
Produkt napełniony.
Długi czas życia
Niski skurcz
Odlewanie dużych
objętości.
Jasno-
Brązowy
150070 min
/24 H
8078Modele odlewnicze100/25
ISO5
karta_logo
PU 256
Utwardzacz
H118 V
Napełniony system odlewniczy, dobry do zalewania układów elektrycznych i bardzo małym skurczu.Jasno-
Brązowy
700050 min/
12h
Formy do
termoformowania
Formy negatywowe
Oprzyrządowanie
odlewnicze.
karta_logo
PN 1879 kom A
PN 1879 kom B
Żywica o dobrych właściwościach w zakresie ochrony antykoryzyjnej, doskonałą odporność na hydrolizę.Jasno-
Brązowy
60030 min/
15h
Formy do
termoformowania
Formy negatywowe
Oprzyrządowanie
odlewnicze.
karta_logo