Żywice poliuretanowe sztywne napełnione

PRODUKTOPISKOLORLEPKOŚĆ
mPa.s
CZAS ŻYCIA/
CZAS UTW.
TG
°C
TWARDOŚĆ
SHORE D
ZASTOSOWANIEPROPOR.
MIESZANIA
KARTA
TECHNICZNA
MultiCast
22
Produkt
napełniony.Szybkie
utwardzenie.Dobra
odporność termiczna.
Dobra odporność na
ścieranie.
Jasno-
Brązowy
22005 min/
30 min
8582Formy do
termoformowania
Formy negatywowe
Oprzyrządowanie
odlewnicze.
100/15
ISO5
karta_logo
MultiCast
27
Produkt napełniony.
Długi czas życia
Niski skurcz
Odlewanie dużych
objętości.
Jasno-
Brązowy
150090 min
/24 H
8078Modele odlewnicze100/25
ISO5
karta_logo